Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Grip op vastgoed in de zorg

Integrale aanpak bij vraagstukken omtrent vastgoed

De veranderingen in de zorg en dan met name op het gebied van vastgoed leiden tot grote bestuurlijke vraagstukken. De hoofdvraag die hierbij vooral bestuurlijk speelt is hoe grip kan worden gehouden op de vastgoedportefeuille en hoe men in control kan komen en blijven. Deze situatie vraagt om strategische (her)bezinning, een nieuwe koers en een juiste implementatie daarvan.

Strategische visie is van belang
Om de veranderingen het hoofd te bieden is het van belang om een strategische visie te vormen. Vanuit deze visie kunnen concrete plannen worden gemaakt. Deze plannen leiden tot acties voor onder meer:

  • het doordenken van de structuur van sturing en beheersing,
  • herontwerp van bedrijfsprocessen,
  • bezinning op de relatie tussen huur en zorgverlening,
  • het omvormen van bestaand vastgoed en andere verdienmodellen.

Het is van groot belang een integrale aanpak te kiezen waarin al deze aspecten aan de orde komen. De omvang van het vraagstuk laat niet toe dat slechts partiële oplossingen worden gevonden. Er moet continu verbinding met de strategische visie worden gezocht en bovengenoemde thema’s moeten steeds met elkaar in verband worden gebracht.

Inhoud whitepaper
Dit document geeft een aantal handreikingen om te komen tot een strategische visie en de implementatie ervan. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Context – grote veranderingen in de ouderenzorg;
  2. Complicatie en vraagstelling;
  3. Van visie naar planvorming;
  4. Van planning naar implementatie;
  5. Samenvatting en conclusie.

Download de whitepaper
Download de whitepaper “Grip op vastgoed in de zorg” welke een aantal handreikingen geeft om met de veranderingen op het gebied van vastgoed in de zorg om te gaan.

 

Download de whitepaper
Download