Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Grip op vastgoed in de zorg

Bestuurlijke vraagstukken omtrent vastgoed in de zorg

Op het gebied van vastgoed leiden recente en toekomstige veranderingen in de zorg tot grote bestuurlijke vraagstukken. Bestuurlijk speelt voornamelijk de vraag hoe grip kan worden gehouden op de vastgoedportefeuille en hoe men in control kan komen en blijven. Wat deze situatie nu van zorgorganisaties en het bestuur vraagt is strategische (her)bezinning, een nieuwe koers en een juiste implementatie daarvan.

Aspecten binnen integrale aanpak
Het is voor zorgorganisaties van belang om een strategische visie te vormen. Dit helpt de veranderingen het hoofd te bieden. Vervolgens kunnen er concrete plannen worden gemaakt vanuit deze visie. Die plannen leiden dan tot acties voor onder meer:

  • het doordenken van de structuur van sturing en beheersing,
  • herontwerp van bedrijfsprocessen,
  • bezinning op de relatie tussen huur en zorgverlening,
  • het omvormen van bestaand vastgoed en andere verdienmodellen.

Het is noodzakelijk dat al deze aspecten aan de orde komen binnen een integrale aanpak. Het vraagstuk en de omvang ervan laat niet toe dat er slecht gedeeltelijke oplossingen worden gevonden. Ook moet er steeds verbinding met de strategische visie worden gezocht en daarnaast moeten de eerder genoemde thema’s continu met elkaar in verband worden gebracht.

Inhoud van de whitepaper
Deze whitepaper bestaat uit een vijftal hoofdstukken welke handreikingen geven om tot een strategische visie te komen en deze te implementeren:

  1. Context – grote veranderingen in de ouderenzorg;
  2. Complicatie en vraagstelling;
  3. Van visie naar planvorming;
  4. Van planning naar implementatie;
  5. Samenvatting en conclusie.

Download de whitepaper
Download de whitepaper “Grip op vastgoed in de zorg” welke een aantal handreikingen geeft om met de veranderingen op het gebied van vastgoed in de zorg om te gaan.

 

Download de whitepaper
Download
Misschien ook interessant