Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Grip op je Microsoft Azure kosten: een overzicht van de tools

Als je organisatie in de cloud werkt, loopt de kostenteller vanaf de allereerste minuut. Er zijn altijd algemene kosten voor security, opslag, bandbreedte en capaciteit, maar bijvoorbeeld ook Azure kosten voor je resources (VM’s, Storage accounts, Web Apps, Databases, Virtual networks). Die laatste kostensoort kan nog wel eens onduidelijkheid veroorzaken.

Om je cloud-based business succesvol te maken én te houden, is het van cruciaal belang om grip te houden op die kosten. In deze blog geef ik je een helder overzicht van de beschikbare tooling en methoden voor cloud kostenberekeningen.

Met de hier voorgestelde calculators zorg je ervoor dat de kosten van diensten die per uur/minuut/ticket/MB/GB worden gefactureerd, te allen tijde beheersbaar én controleerbaar blijven. In een latere blog ga ik nog verder in op hoe je die kosten kunt monitoren en beheersen vanaf het moment dat je (deels) in de cloud werkt.

Tools om je Azure kosten te voorspellen

Er zijn verschillende mogelijkheden en methoden waarmee je jouw Azure kosten kunt voorspellen. Een aantal van die methoden (tools) werden eerder ook al kort aangestipt in onze whitepaper: Wat kost de cloud? De voor jou geschikte methode hangt onder andere af van je doelen: wil je slechts snel een ruwe schatting maken of heb je al een bestaande omgeving die je één op één wilt gebruiken voor je kosteninschatting?

In de praktijk zijn ook combinaties van de diverse calculators en tools mogelijk, zodat je een nóg betere kosteninschatting kunt maken. In deze blog bespreek ik de drie meest relevante tools die ervoor zorgen dat je een goed inzicht krijgt in je Azure kosten.

1) De Azure Pricing Calculator

De Azure kostencalculator van Microsoft is de meest eenvoudige methode om inzicht in je cloud kosten te krijgen. Deze tool gebruik je om een eerste ruwe inschatting te maken. Je moet daarvoor weten welke resources (VM’s, App Services) en datalocatie(s) je gebruikt en natuurlijk wat je netwerkverkeer, benodigde connectiviteit, dataverbruik en opslagbehoefte is. Als je dat hebt ingegeven, krijg je een eenvoudig aan te passen inschatting die je kunt opslaan en delen. De doelgroep die hiermee snel aan de slag kan, omvat bijvoorbeeld cloud architecten, (pre sales) consultants of technische medewerkers die al met de cloud vertrouwd zijn (‘savvy persons’).

Wil je met deze calculator aan de slag? Dan selecteer je eerst een resource, bijvoorbeeld een app service. Dan verschijnt een zwart blok rechts op je beeldscherm waarin je op ‘view’ klikt. Vervolgens selecteer je jouw Azure regio, OS, tier, het type instance, aantal instances, aantal gebruiksuren en eventueel de benodigde SSL-connecties. En voilà: je hebt direct een prijsindicatie voor jouw app service. Aansluitend kun je deze prijsinschatting opslaan om later te bekijken of aan te passen. Je kunt ook direct doorklikken naar prijs-/productdetails en technische documentatie opvragen.

Indien je niet weet wat logische combinaties zijn, stelt de calculator sinds enige tijd ook ‘example scenarios’ ter beschikking. Deze voorbeeldscenario’s tonen logische Azure servicecombinaties, zoals ‘Advanced analytics on big data’ of ‘CI/CD for Containers’. Uiteraard worden in deze voorbeeldscenario’s een groot aantal aannames gedaan. Ze zijn daarom een aardige feature om meer inzicht te krijgen in standaard resource combinaties, maar in de praktijk kunnen de resources weer nét iets anders zijn voor jouw organisatie. Dat is namelijk geheel afhankelijk van jouw businesscase.

Lees meer over Azure Pricing Calculator

Azure kosten - Azure Pricing Calculator

Hoe gebruik ik de Azure calculator?

2) Azure TCO calculator

Deze tool geeft een schatting van de kostenbesparingen die (kunnen) voortvloeien uit een cloud migratie. Net als de Azure kostencalculator (tool 1) is ook deze TCO calculator een vrij eenvoudige methode om de kosten en baten duidelijk te krijgen. De doelgroep van deze tool is echter eerder op het niveau van het technisch management te vinden.

Deze tool concentreert zich namelijk veel meer op de TCO, de Total Cost of Ownership. Dat zijn de lopende kosten na de cloud-migratie. TCO is van cruciaal belang voor de beheersbaarheid en controle van je cloud en Azure kosten. (zie ook whitepaper “Wat kost de cloud?”).

Bij de TCO calculator moet je eerst met behulp van een wizard de gegevens van je bestaande infrastructuur invoeren, zodat het model een schatting van de huidige kosten voor je toepassingen (server hardware, softwarelicenties, elektriciteit, arbeid etc.) kan opstellen. Gedegen voorkennis van de te migreren omgeving is bij deze tool dus belangrijk.

Door migratie van workloads naar de cloud nemen sommige kosten af of verdwijnen zelfs, maar andere kostensoorten ontstaan vervolgens weer. Daarom kun je in de TCO-calculator aansluitend een scenario voor je naar Azure gemigreerde omgeving opstellen. De aannames daarvoor kun je ook later nog wijzigen. Het resultaat is een gedetailleerd rapport met een variabel tijdsbestek van 1 tot 5 jaar, waarin te zien is, hoeveel bespaard kan worden door een overstap naar de Azure cloud.

Lees meer over Azure TCO calculator

Azure kosten - TCO calculator

Hoe gebruik ik de Azure TCO calculator?

3) Azure Migrate

Azure Migrate biedt een gecentraliseerde hub voor het beoordelen en migreren van on-premise infrastructuren, toepassingen en gegevens naar Azure. Als IT beheerder of projectverantwoordelijke met toegang tot de on-premise omgeving kun je deze tool zinvol inzetten om zicht te krijgen op je Azure kosten.

Ook met deze tool helpt Microsoft je om de stap van een lokaal datacenter naar de Azure cloud zo eenvoudig mogelijk te maken. Met behulp van Azure Migrate monitor je je huidige datacenteromgeving voor een bepaalde tijd, waarna de gegevens uitgelezen worden. Na afloop van de periode die je hebt gekozen voor het monitoren van je lokale omgeving, krijg je een rapport met enerzijds de kosten die je in Azure zult maken en anderzijds aanbevelingen hoe je nog meer kunt besparen door beter in te regelen.

Deze tool is geschikt voor zowel VMWare als Hyper-V omgevingen. Ieder kwartaal komen er nieuwe mogelijkheden voor het koppelen van data beschikbaar. De combinatie met Azure Site Recovery zorgt ervoor dat deze tool vooral bij eenvoudige migraties zeer effectief ingezet kan worden. Beide tools sluiten ook goed bij elkaar aan. Onze ervaring is echter dat er op dit moment nog third party tools nodig zijn om de migratie en inschatting zo efficiënt mogelijk te faciliteren. Daarover in de volgende paragraaf meer.

Lees meer over Azure Migrate

Azure kosten - Azure Migrate

Hoe gebruik ik Azure Migrate?

Third party oplossingen

De hiervoor genoemde tools stammen stuk voor stuk van Microsoft, wat voor een gedegen integratie voordelig kan zijn. Om een nog beter beeld te kunnen vormen, is het echter handig om ook te werken met third party tools, die goed geïntegreerd zijn en ondersteund worden door Microsoft.

Zo kun je bijvoorbeeld met bepaalde tools broncodes of architecturen automatisch controleren, zodat je aanbevelingen krijgt voor de juiste optimalisatie van resources en migratie. Deze tool is vooral gemaakt voor gebruikers met toegang tot een lokale omgeving.

Enkele voorbeelden van third party tools zijn CloudRecon (van CloudAtlas), Cloudamize en UnifyCloud. Iedere tool heeft weer zijn eigen voor- en nadelen. Ondersteunde scenario’s zijn hier te vinden: https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/migrate/migrate-support-matrix

Zoals al eerder gezegd, gebruikt InSpark ook vaak combinaties van tools en scenario’s die afhankelijk zijn van de huidige omgeving, de businesscase en het migratieplan. Naast de technische knowhow bieden we je ook het financiële plaatje en kijken we samen hoe we de cloud businesscase door middel van tool funding en projectkostenoptimalisatie zo gunstig mogelijk kunnen maken voor jouw organisatie.

Overzicht van de verschillende tools

Azure kosten - overzicht tools
*Azure subscription nodig. Er kunnen kosten voor data gerekend worden.

Bovenstaande geeft je een beeld van de beschikbare tooling die de specialisten van InSpark voor je inzetten om jouw pad technisch én financieel zo nauwkeuring mogelijk uit te stippelen.

Grip op je Azure kosten; óók in de toekomst

Nu duidelijk is welke tools en methoden je kunt inzetten om een goed scenario én kostenoverzicht voor jouw migratie te ontwikkelen, kun je van start gaan. Maar: hoe zorg je dat het geschetste en verder ontwikkelde scenario overeenkomt met de werkelijkheid, óók in de toekomst? En hoe blijf je ook tijdens en na de migratie grip op je Azure kosten behouden? Hierover meer in mijn volgende blog.

Naast ondersteuning bij kosteninschattingen kan InSpark je ook helpen om zo efficiënt mogelijk van funding en aanschafprogramma’s (tiers, price plans) gebruik te maken. Zo heb je je projectkosten onder controle en geeft InSpark je een ware kickstart in de cloud!