Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Global Supply Chain Control Towers

End-to-end Supply chain visibility bereiken

Een Supply Chain Tower is een centrale hub die gegevens vastlegt over de vereiste technologie en de organisatie en processen. De verzamelde gegevens worden ingezet om een betere zichtbaarheid met betrekking tot strategische besluitvorming te creëren.  Dit geldt voor zowel de korte als de lange termijn.  

Supply Chain Visibility is de sleutel tot het transformeren van de snelheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit van functies in de supply chain. Steeds vaker worden toonaangevende Supply Chain Visibility principes opgenomen in de keten:

Deze principes of ‘best practices’ zijn:

Creatie van een Informatie Hub

Kosten op elk moment in de supply chain bijhouden

Scorecards introduceren

Creëren van zichtbaarheid voor andere managementlagen in de organisatie

Ontwerpen van een raamwerk voor risicomanagement

In deze whitepaper wordt het “Control Tower” principe belicht en op welke manier een end-to-end supply chain visibility bereikt kan worden. Een ‘Control Tower’ is een hub die bovengenoemde principes organisatorisch, technologisch en procesmatig samenbrengt.