Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Gepersonaliseerde zorg

Gepersonaliseerde zorg is de focus van de huidige zoektocht in de zorg

Gepersonaliseerde zorg is de focus van de huidige zoektocht in de zorg. Het Nederlandse zorgsysteem is dan wel wereldwijd één van de voorlopers, tegelijkertijd willen we, ondernemend als we zijn, verder optimaliseren. En dan vallen er diverse beperkingen op, variërend van financiële inflexibiliteit van het systeem tot gesloten ICT systemen.

Industriële revolutie
Er is op dit moment een nieuwe industriële revolutie gaande waarvan nog niemand de volle diepgang en impact kan voorspellen. De rekenkracht die we nu tot onze beschikking hebben, maakt het mogelijk om alles wat data produceert in kaart te brengen en te analyseren voor beslisondersteuning en sturing, al is men hier soms nog sceptisch over. De maatschappelijke impact wil ik graag een andere keer bespreken, maar voor de zorg geeft dit enorme kansen.

Gepersonaliseerde zorg
Deze industriële revolutie kan de transitie naar gepersonaliseerde zorg mogelijk maken door het beschikbaar maken van data, het bouwen van voorspellende datamodellen en algoritmes en dit vervolgens in te zetten voor Clinical Decision Support. Dat is voor zorgprofessionals en patiënten een grote sprong voorwaarts die we kunnen en misschien wel moeten maken. Hoe ethisch is het om gepersonaliseerde zorg te onthouden aan patiënten als dit een veel betere uitkomst geeft? De enorme inspanningen die zijn gedaan in EPD’s, ERP’s, PACS systemen, lab systemen et cetera zullen verschuiven naar andere systemen. De leidende systemen zijn erop gericht om processen te optimaliseren, en blijken nu ook transactionele data entry systemen te zijn en daarmee de voorportalen om data gedreven zorg mogelijk te maken. Deze data kunnen inzichten geven in de totale context van de patiënt, over de meest persoonlijke diagnose en de meest effectieve behandeling die daarbij past.

Nieuwe manier van werken
Onze gezamenlijke inspanning dient erop gericht te zijn om deze verschuiving naar data gedreven, en daarmee gepersonaliseerde zorg, mogelijk te maken. Het vraagt aandacht voor onder andere veranderende werkprocessen, wet- en regelgeving en IT-architectuur. Informatie- en datamanagement heeft zijn volle intrede gedaan in alle haarvaten van de processen en deze onderwerpen behoren tot de dagelijkse verantwoordelijkheid van zorginstellingen.

Wil je meer weten over datamanagement en big data in de zorg? Kom dat op donderdag 31 mei naar de SAS Data Science & Analytics Day met praktijkcases van Ziekenhuis Gelderse Vallei en UMC Utrecht. Meer informatie