Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Gemeentes gaan bezuinigen…. maar ook op telefonie?

Uit een onderzoek van de NOS kwam onlangs naar voren dat 75% van de gemeentes gaat bezuinigen. Belangrijkste oorzaak voor de noodzaak hiervan is de overheveling van zorgtaken van overheid naar gemeentes. De meeste gemeentes verwachten dat het hiervoor beschikbare budget niet voldoende zal zijn. Er zal onder andere bezuinigd gaan worden op publieke zaken zoals onderhoud van wegen, subsidies en voorzieningen zoals bibliotheken. Een deel van de gemeentes gaat ook bezuinigen op de eigen operationele kosten. En daar willen wij het graag met u over hebben. Een lichtpuntje is namelijk dat er vaak op telefonie grote bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Door slim in te kopen en scherp te onderhandelen kan vaak wel rond de 60% bespaard worden op telefonie. Bij contracten van 2 jaar loopt dit bij een middelgrote gemeente al in de tonnen! Dat is mooi meegenomen natuurlijk.

 

Hoe komt het nou dat er zó veel bespaard kan worden op telefonie? Er wordt toch niet zomaar één of ander contract afgesloten? Meestal niet, maar het probleem zit ‘m bijna altijd in de ondoorzichtigheid van de Nederlandse telecommarkt. Bij het afsluiten van een contract voor mobiele telefonie krijg je te maken met de vele verschillende abonnementsvormen die er zijn. Bij de 3 grote providers zijn dit er al meer dan 200! Het is natuurlijk heel moeilijk om precies de juiste keuze hierin te maken, tenzij je gebruik maakt van een slimme rekentool. Op basis van het belprofiel van de organisatie kan hiermee precies worden uitgerekend wat nou eigenlijk het meest gunstige contract is voor de organisatie. Dit levert vaak enorme besparingen op. Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over deze aanpak. Lees dan meer in de whitepaper.