Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Gemeente Noordoostpolder zet in op efficiency, transparantie en compliance

Bestuurlijke besluitvorming optimaliseren en digitaliseren met Corsa

Een van de processen die onder de loep is gelegd in het kader van verdergaande optimalisering en digitalisering is de bestuurlijke besluitvorming. Dit proces is bij een gemeente behoorlijk complex, omdat verschillende medewerkers uit uiteenlopende lagen van de organisatie erbij betrokken zijn. Zo ook bij de gemeente Noordoostpolder. “Je werkt toe naar een systeem waarin taken in een logische workflow door de organisatie gaan. Efficiënt, zodat deadlines worden gehaald en procedures goed worden gevolgd. En transparant, enerzijds zodat het bestuur inzicht heeft in de voortgang en tijdig kan ingrijpen. Anderzijds om verantwoording te kunnen afleggen over de procesgang. Een correcte en complete informatievoorziening én een vlotte en transparante voortgang zijn dus essentieel”, legt Kappert uit.

Plan van aanpak voor efficiënter werken

Na een zorgvuldige selectie bleek Corsa Bestuurlijke Besluitvorming van BCT de geschetste voorwaarden het beste in te vullen. Een belangrijk pluspunt is het feit dat deze oplossing garant staat voor een gepersonaliseerde werkomgeving die medewerkers de juiste taken en bijbehorende informatie aanreikt. De interfaces zijn gebruikersvriendelijk, in die zin dat de procesgang duidelijk is en logisch in elkaar zit.

Resultaat: transparant en compliant

Kappert: “Corsa Bestuurlijke Besluitvorming zorgt voor de digitalisering van het complete bestuurlijke besluitvormingsproces. Documenten, stappen, acties en besluiten worden digitaal vastgelegd. Waar we naartoe willen is transparantie in de bestuurlijke besluitvorming zodat we efficiënter kunnen werken en compliant zijn voor verschillende wet- en regelgeving. Tevens zorgen we ervoor dat de gemeentelijke organisatie altijd verantwoording kunnen afleggen over genomen besluiten.”

Ook bestuurlijke opvolging aanpakken

In het verlengde van de bestuurlijke besluitvorming pakte de gemeente Noordoostpolder ook de opvolging aan. Kappert geeft aan dat dit voorheen goed te omschrijven was als een grote verzamelbak met vragen, toezeggingen, moties en amendementen vanuit de gemeenteraad. Het was voor de griffie, die de raad in al zijn taken ondersteunt, lastig om termijnen, voortgang en informatievoorziening te bewaken.

Benieuwd naar de details over dit proces? Wil je graag meer weten over Corsa Bestuurlijke Besluitvorming? Download dan snel deze praktijkcase.