Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Gemeente en publieksdienstverlening

Klantgericht werken en kwaliteit verhogen actuele thema’s bij gemeenten

Enkele grote ontwikkelingen in het rijksbeleid zullen van invloed zijn op de publieksdienstverlening van de gemeente. Denk aan ontwikkelingen als Eenloketgedacht, eParicipatie en Elektronische Overheid. Bij elk van deze ontwikkelingen is het belangrijk om te bepalen wat hun strategisch belang is voor de kwaliteit van de publieksdienstverlening.

Klantgericht werken en het verhogen van de kwaliteit van publieksdienstverlening zijn op dit moment zeer actuele onderwerpen bij gemeenten. Een van de belangrijke aspecten hierin is dat van iedere gemeente verwacht wordt dat zij in 2015 een Klant Contact Centrum (KCC) hebben ingericht.

Uitgangspunten die van invloed zijn op de inrichting van het Klant Contact Centrum (KCC):

  • Een vraaggeoriënteerde inrichting van de overheid veronderstelt een scheiding tussen Front- en Back-Office
  • Introductie van vraaggerichte sturing heeft consequenties voor de inrichting van gemeentelijke organisaties
  • Een uitgekristalliseerd beleidskader waarin helder wordt weergegeven welk meetbaar kwaliteitsbeleid men binnen de gemeentelijke organisaties wil realiseren.

Lees gratis de volledige whitepaper over Gemeenten & Publieksdienstverlening waarin de bovenstaande punten uiteen zijn gezet. Verder staat er meer informatie in over een 1e en 2e Front-Office en de ontwikkelingen en processen.

 

Download de whitepaper
Download