Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Gemeente Boxtel start pilot met digitale zelfbeschikking

De gemeente Boxtel is groot voorstander van meer invloed van inwoners op de gegevens die de overheid van hen gebruikt. Door burgers de beschikking te geven over hun eigen gegevens bij de gemeente, kunnen zij zelf de regie voeren.

Burgers bepalen hierdoor zelf aan wie zij welke gegevens beschikbaar stellen, met de waarborg dat die gegevens echt door de gemeente zijn verstrekt. Burgers kunnen op deze wijze eenvoudig aantonen dat ze bijvoorbeeld ouder zijn dan 18 of dat ze op een bepaald adres wonen. Deze filosofie past bij de nieuwe rol die de gemeente Boxtel voor zichzelf ziet: een overheid die burgers niet laat toekijken, maar laat meespelen.

De pilot is gebaseerd op het Qiy Afsprakenstelsel dat is ontwikkeld door de onafhankelijke Qiy Foundation. Centric maakt het in deze pilot mogelijk dat inwoners bij de gemeente Boxtel hun persoonlijke gegevens kunnen laten valideren met de Basisregistratie Personen (BRP). Daarbij wordt gebruik gemaakt van Dappre, een app die werkt op basis van het Qiy Afsprakenstelsel.

Voor het eerst in Nederland
Het nieuwe Portaal Burgerzaken van Centric is aangepast, zodat de gemeente eenvoudig de validatie voor haar inwoners kan uitvoeren. Na vaststelling door een beëdigd ambtenaar hoeft de inwoner zelf alleen een QR-code te scannen vanaf het meekijkscherm om voortaan eenvoudig te kunnen beschikken over zijn of haar actuele en gevalideerde persoonsgegevens.

Deze mogelijkheid wordt nu voor het eerst in Nederland aangeboden. Zo krijgen burgers de controle terug over hun eigen gegevens en kunnen ze zelf beslissen met wie ze bepaalde gegevens willen delen.