Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Gemeente Bergen kiest Centric Zaaksysteem uit de cloud

Het Zaaksysteem betekent voor de gemeente een volgende stap richting zaakgericht werken en uitbreiding van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Die kunnen via de website bijvoorbeeld subsidieaanvragen invullen, een Wob-verzoek indienen en een Eigen verklaring aanvragen. De verzoeken komen vervolgens automatisch in de werkvoorraad van de medewerkers, die ze via workflows snel en eenvoudig afhandelen. Bovendien is door de keuze voor de Centric-cloud de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd en bespaart de gemeente op kosten.

e-Dienstverlening burgerzaken
Ook op het vlak van Burgerzaken kunnen inwoners van de gemeente Bergen volledig online terecht. Een verhuizing doorgeven, een aanvraag doen voor bijvoorbeeld geheimhouding, een uittreksel uit het bevolkingsregister of een verklaring naamgebruik zijn allemaal volledig digitaal beschikbaar. De aanvragen komen automatisch terecht bij de gebruikers van Key2Burgerzaken.

Ook de overstap naar het Portaal Burgerzaken en de burgerzakenmodules (operatie BRP) is voorzien. Met een druk op de knop, sluit de gemeente straks ook aan op de landelijke voorziening BRP. Met al deze nieuwe mogelijkheden geeft de gemeente Bergen een flinke impuls aan haar elektronische dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Complete en efficiënte informatievoorziening
Het Zaaksysteem is een generieke oplossing die voorziet in koppelingen met relevante oplossingen binnen en buiten de gemeente. Ook landelijke voorzieningen als MijnOverheid kunnen eenvoudig worden aangesloten. Zo vormt het systeem een belangrijke component in het hart van de gemeentelijke organisatie. De combinatie met de al aanwezige oplossingen, zoals Key2Burgerzaken, maakt de informatievoorziening van de gemeente Bergen efficiënt en compleet.

Als eerste gemeente via SaaS
Bergen gebruikt het Zaaksysteem als eerste gemeente in de vorm van Software as a Service (SaaS) binnen de Centric-cloud. Dat houdt in dat de gemeente de software niet aanschaft, maar alleen betaalt voor het gebruik, terwijl Centric als serviceprovider het systeem beheert en updates uitvoert. Zo blijft de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd en bespaart de gemeente op kosten voor onderhoud en infrastructuur.