Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

GDPR geldt ook voor u

Kom in actie of betaal de boete

Mei 2016 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) in.  Deze Europese privacy-verordening gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. Deze verordening vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995, omdat deze niet meer aansloot op de huidige digitale wereld. Over minder dan een jaar wordt deze regelgeving  ook echt gehandhaafd. Kom nu in actie, of u riskeert forse boetes!

Wat is de GDPR?

De GDPR bepaalt welke data een organisatie al dan niet mag vastleggen en hoe daar verder mee moet worden omgegaan. Het is belangrijk om deze nieuwe spelregels te kennen, want de boete kan flink oplopen. Organisaties krijgen tot mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de GDPR in overeenstemming te brengen. Gebeurt dit niet, dan kan de boete oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse omzet.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

De belangrijkste feiten rondom de GDPR worden in dit informatiepakket beschreven. Dit is zeer zeker informatie die elke IT-afdeling moet kennen. Naast de rechtmatigheid en transparantie van datagebruik moet u rekening houden met ‘privacy-by-design’. Dat betekent dat u al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten aandacht aan privacyverhogende maatregelen besteedt. Tot slot bevat dit document een checklist van andere AVG-aspecten die voor uw organisatie van belang kunnen zijn. Kortom, voor elke IT-afdeling die ‘de baas’ geen torenhoge boetes wil bezorgen, is deze informatie een must.