Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

GDPR – a look on the brightside

Volgens Columnist Gert Koot moeten we niet volgens de regels van de GDPR/AVG-verordening denken, maar juist volgens de geest.

Over iets minder dan een maand gaat dan eindelijk de veelbesproken AVG (GDPR) in werking. 
De spanning neemt toe binnen organisaties en zij vragen zich af of ze wel volledig voldoen aan alle voorwaarden. Er is geen website meer te bekijken zonder geconfronteerd te worden met het verzoek de nieuwe voorwaarde te accepteren om verder te kunnen.

Aandacht als waarde

De GDPR is te bekijken vanuit twee oogpunten, namelijk de letter en de geest van de verordening. In veel gevallen proberen organisaties de letter te organiseren om ervoor te zorgen op dezelfde voet verder te kunnen met het overbrengen van – door hen bedachte – belangrijke boodschappen aan de ontvanger (wie dat dan ook moge zijn).

Echter het in bezit zijn van veel of soms alle data, brengt niet de verplichting met zich me om het ook te gebruiken. Met andere woorden kun je jezelf de vraag stellen: dat als iets kan, het niet per definitie ook hoeft te werken.

Gert Koot stelt zichzelf de volgende vraag; “Is een overvloed van boodschappen nog wel zo effectief in een tijd waarin aandacht een waarde is? Zeker als je je ook nog realiseert dat veel contactmomenten worden gebruikt door de facilitator van dat contact” Vervolgens haalt hij Jaron Lanier, informaticus, aan met de volgende quote “ ‘We cannot have a society in which, if two people wish to communicate, the only way that can happen is if it’s financed by a third person who wishes to manipulate them.’”

De geest van de AVG

Echter de ‘geest’ van de AVG biedt ook een kans, namelijk om niet volgens de regels van de verordening te denken maar juist volgens de geest: het centraal stellen van de ontvanger.

Gert Koot stelt voor dat het sturen van (marketing)communicatie boodschappen ook op deze manier zou gaan gebeuren. Door niet het bereik centraal te stellen maar de inhoudelijke boodschap. Dat we zoeken naar nieuwe manieren die de boodschap onderdeel laten zijn van het product, dienst of beleid.

Waarmee echte (marketing)communicatiebarrières worden opgelost. Die niet een aparte communicatiesilo nodig hebben maar een integraal onderdeel zijn van het geheel.
Daarmee kan de kwaliteit van de communicatie alleen maar toenemen, wordt relevantie van de boodschap belangrijker dan bereik, bespaart het budget gaan we terug naar de kern. Communicatie zoals het ooit bedoeld was.

Bron: Adformatie

Training Data Privacy

Tijdens de training Data Privacy komt u erachter of uw organisatie compliant met de invoering van de AVG.

U leert onder andere:

• Wat uw wettelijke verplichtingen zijn en wat u moet doen om hier aan te voldoen;
• Hoe u middels een stappenplan een PIA opstelt en uitvoert;
• Hoe u een beleid voor informatiebeveiliging maakt;
• Hoe u ervoor zorgt dat privacy al bij de ontwerpfase door IT wordt meegenomen.

Voor meer informatie kunt u hier het programma bekijken.