Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Garantie analyse verhoogt omzet en loyaliteit

Warranty and Quality Analytics

Garantie bieden op de geleverde producten of diensten kan voor organisaties leiden tot een verhoging van de inkomsten en hogere klantloyaliteit. Maar daarvoor moeten uw diensten en producten wel voldoen aan hoge standaarden. Voordat een garantiebeleid wordt doorgevoerd, is het wel zaak om goed helder te hebben of het voor uw organisatie wel echt voordelig gaat uitpakken. Een garantie analyse geeft inzicht in de kansen en risico's. 

Kansen en risico's van garantiebeleid

Het is dan wel belangrijk dat de garantie van toepassing is op producten of diensten van uitzonderlijke kwaliteit. Is dit niet het geval, dan kan het geven van garantie juist voor extra kosten zorgen of verlies van het klantvertrouwen. In het slechtste geval kan het zelfs leiden tot imagoschade. Des te belangrijker om hier goede analyses op los te laten. 

Garantie- en kwaliteitsketen tot in detail analyseren

Organisaties zullen de kans op productiefouten en –uitval zo veel mogelijk zien te verkleinen. Het stroomlijnen van het garantie- en kwaliteitsproces is hier dan ook essentieel. Dit blijkt echter voor organisaties nog best een lastige opgave. Veel bedrijven zijn niet voldoende in staat om de verschillende variabelen in de garantie- en kwaliteitsketen te volgen en te analyseren. En dan met name de variabelen die invloed hebben op productie-uitval.

Warranty & Quality Analytics biedt uitkomst

Warranty & Quality Analytics kan hier uitkomst bieden. Het geeft medewerkers inzicht in alle beschikbare data omtrent het garantie- en kwaliteitsproces. De data wordt overzichtelijk en gedetailleerd gepresenteerd. Hierdoor kunnen garantiebudgetten gemakkelijk gemanaged worden en kan de productkwaliteit verbeteren. In deze whitepaper worden enkele trends op het gebied van garantie- en kwaliteitsmanagement beschreven en wordt er dieper ingegaan op Warranty & Quality Analytics.

Garantie- en kwaliteitsproces stroomlijnen

Download hier de whitepaper “Warranty and Quality Analytics – improving profitability by end-to-end analysis of the warranty and quality chain” en lees over het stroomlijnen van het garantie- en kwaliteitsproces door middel van Warranty & Quality Analytics.