Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Functioneel beheer van SharePoint: toekomstbestendig in 10 stappen

Functioneel beheer met SharePoint

Als het gaat om het beheren en ontsluiten van bedrijfsinformatie en -documentatie, spelen SharePoint oplossingen een belangrijke rol. Hierdoor heeft SharePoint een grote impact op het functionele beheer van dagelijkse werkzaamheden en bedrijfsprocessen. De implementatie en ontwikkeling hiervan vindt tegenwoordig projectmatig plaats. Hierbij wordt dan vooral gekeken naar een aanpak die goed aansluit bij de functionele en technische eisen en wensen van de organisatie. Als de implementatie is geweest, blijft het hoofdzaak dat deze aansluiting gewaarborgd blijft. De vraag is nu: Hoe blijft de SharePoint toepassing aansluiten op de veranderende bedrijfsprocessen en eisen en wensen van de gebruikers?

In 10 stappen naar functioneel beheer

Om meer inzicht te geven in de context van het functioneel beheer van SharePoint oplossingen zijn 10 concrete stappen uiteengezet. Deze stappen geven meer grip op het krijgen van het functioneel beheer van een SharePoint oplossing en zorgen voor een betere toekomstbestendigheid.

  1. De rol van informatiemanager op richtinggevend niveau invullen
  2. De rol van systeemeigenaar op sturend niveau invullen
  3. De rol functioneel van beheerder op uitvoerend niveau invullen
  4. Ervoor zorgen dat de implementatie onderdeel is van de informatiestrategie, -coördinatie en IV organisatie
  5. Business case opstellen en bijhouden
  6. Governance plan opstellen en bijhouden
  7. Het hoe en waarom van de oplossing goed communiceren
  8. Wijzigingenbeheer instellen
  9. Eindgebruikers goed ondersteunen en betrekken
  10. Functioneel, applicatie en technisch beheer afstemmen

Functioneel beheer van uw SharePoint oplossing

Download de whitepaper voor meer informatie over wat de toegevoegde waarde kan zijn van SharePoint voor uw organisatie. Het stappenplan biedt handvatten om meer grip te krijgen op het functioneel beheer van een SharePoint oplossing. De whitepaper is gratis te downloaden.