Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Four steps to incorporate risk management into your organization

In vier stappen succesvol risicomanagement implementeren

Risico's rondom wet- en regelgeving staan door de snel veranderende regelgeving en bevoegdheden van toezichthouders momenteel sterk in de belangstelling. Meer dan ooit zijn bedrijven zich ervan bewust dat deze risico's in kaart moeten worden gebracht.

Deze whitepaper beschrijft in vier stappen hoe een organisatie risicomanagement succesvol kan implementeren, wanneer er specifieke criteria zijn opgesteld bij de doelen die gerelateerd zijn aan een specifieke fase, om onder andere risico’s van regelgeving te beheersen. De vier fasen zijn:

  1. Voorbereiding
  2. Implementatie
  3. Uitrol
  4. Live

Download de complete whitepaper waarin de vier stappen beschreven worden die organisaties helpen succesvol risicomanagement te implementeren.

 

Download de whitepaper
Download