Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Focus niet meer alleen op technologie

IT is mensenwerk

Voor een fors aantal beroepen wordt al sinds mensenheugenis om zogenaamde soft skills gevraagd. Het is belangrijk dat de mensen die deze beroepen uitvoeren zich in de gevoelens van anderen kunnen inleven, empathie opbrengen voor hun klanten of cliënten en daarnaar handelen. Denk hierbij aan zorg, psychiatrie, maar ook onderwijs en horeca. Nieuwe trend is dat ook in de IT vaker om deze skills wordt gevraagd. IT wordt steeds meer mensenwerk!

IT door de ogen van niet-IT
Nog altijd wordt een IT-er door niet-IT-ers als een nerd gezien. IT-architecten, -consultants, engineers, service managers en programmeurs leven in hun eigen wereld, spreken een taal die normale stervelingen niet begrijpen en doen dingen waar normale mensen zich niets bij voor kunnen stellen. Alles verandert echter. Zo ook de wereld waarin we leven. Automatisering heeft in deze wereld een vlucht genomen. De wereld van de IT-er is niet meer alléén van deze IT-er. Iedereen heeft tegenwoordig bewust of onbewust te maken met IT. Of het nu gaat om boodschappen doen via internet, een belastingaangifte verzorgen of het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden.

Dezelfde toepassingen privé en voor werk
De algemene acceptatie van cloud computing in de breedste zin des woords en de populariteit van mobiele devices hebben hieraan bijgedragen. Smartphones en tablets hebben gezorgd voor een hausse aan nieuwe mobiele technologieën, toepassingen en applicaties. Niet alleen omdat de IT-afdeling daarom vroeg, maar juist omdat de business consumer meer en meer gebruik is gaan maken van deze toepassingen voor zowel eigen gebruik als gebruik in de zakelijke omgeving.

Business consumers willen handige consumententoepassingen ook gebruiken in hun dagelijks werk. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor het delen van grote bestanden, zoals Dropbox en WeTransfer. In het zakenleven wordt hiervan veel gebruik gemaakt, terwijl er diverse risico’s aan verbonden zijn. Echter, de gebruiker bepaalt en gebruikt in dit geval de applicatie die hij nodig heeft.

Genoeg oplossingen
Oplossingen zijn er genoeg. Organisaties zien zich nu gesteld voor de vraag of ze die oplossingen zelf willen aanschaffen en aanbieden of dat het als dienst afnemen van oplossingen de organisatie en zijn business consumers juist meerwaarde biedt. Betalen voor gebruik, flexibiliteit in capaciteit, focus op kernactiviteiten van de organisatie, ontzorgen en (mogelijk) kostenbesparingen zijn de thema’s die dan aan de orde komen.

Wensen vertalen naar oplossingen
Door deze ontwikkelingen wordt het voor IT-beheerders steeds belangrijker te begrijpen waaraan een organisatie écht behoefte heeft en hoe dit vertaald kan worden naar oplossingen waar medewerkers écht mee willen en gaan werken. Van de IT-beheerder wordt verwacht dat de wens van de gebruiker wordt vertaald naar oplossingen die de organisatie ten goede komen. Er wordt daarom steeds vaker een beroep gedaan op de soft skills van de IT-beheerder!

Wellicht zijn de onderstaande whitepapers ook interessant voor u:
Windows Azure leren begrijpen en gebruiken
UEM: krachtige controle over de workspace van de gebruiker
Veilige mobiele toegang met desktopvirtualisatie