Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Factsheet Privacy in de zorg

Bescherming van persoonsgegevens in de zorg

Een onderwerp dat steeds hoger bij zorginstellingen op de maatschappelijke agenda staat is de bescherming van privacy. Voor verwerkers van gevoelige informatie is deze zorgvuldigheidseis nog strikter geworden. Deze factsheet gaat dieper in op de belangrijkste aandachtspunten voor zorgaanbieders op het gebied van privacy.

Deze factsheet gaat dieper in op de onderstaande punten:

  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • Bijzondere persoonsgegevens
  • Autorisatie en logging
  • Technische beveiliging
  • Rechten betrokken
  • College Bescherming Persoonsgegevens
  • Privacyverordening

De Wet bescherming persoonsgegevens draagt zorg voor de bescherming van privacy in Nederland. Elke handeling (verwerking) met betrekking tot gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn (persoonsgegevens), zijn aan bepaalde eisen gebonden. Voor het verwerken van medische gegevens (bijzondere persoonsgegevens) gelden nog strengere vereisten. Zorginstellingen zijn verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Download de factsheet
Lees in de factsheet ‘Privacy in de zorg’ meer over de privacy van persoonsgegevens in de zorg. De factsheet gaat onder andere in op de bovenstaande punten.

 

Download de whitepaper
Download