Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Factsheet Privacy in de zorg

Aandachtspunten op het gebied van privacy in de zorg

De bescherming van privacy is een onderwerp dat steeds hoger op de maatschappelijke agenda staat. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, zijn verplicht om hier zorgvuldig mee om te gaan. Deze zorgvuldigheidseis is nog strikter voor verwerkers van gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld zorginstellingen. Wat zijn voor zorgaanbieders de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van privacy? Deze factsheet geeft antwoord op die vraag.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) draagt zorg voor de bescherming van privacy in Nederland. Er zijn bepaalde eisen verbonden aan elke handeling (verwerking) met betrekking tot gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn. Er gelden nog strengere regels voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie. Zo zijn zorginstellingen verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Deze factsheet behandelt de volgende onderwerpen:

  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • Bijzondere persoonsgegevens
  • Autorisatie en logging
  • Technische beveiliging
  • Rechten betrokken
  • College Bescherming Persoonsgegevens
  • Privacyverordening

Download de factsheet
Lees in de factsheet ‘Privacy in de zorg’ meer over de privacy van persoonsgegevens in de zorg. 

 

Download de whitepaper
Download
Misschien ook interessant