Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Expanding BI’s role by including Predictive Analytics

De rol van BI vergroten met Predictive Analytics

Business Intelligence is bekend als de (technologische) bakermat voor het nemen van weloverwogen beslissingen. De voordelen van BI kunnen verder worden vergroot met predictive analytics. Dit artikel beschrijft de synergie die ontstaat tussen beide methodes.

Predictive Analytics is een techniek waarbij relaties tussen vele factoren uit heden en verleden gelegd worden om zo toekomstige risico’s en kansen te inventariseren. Waar BI tools informatie geven over actuele statussen, geven PA tools het ‘waarom’ achter die informatie.

Zo kan een BI tool gedegen en actiematige informatie geven over:

  • Gemiddelde besteding per klant (incl. online vs. offline)
  • Hoeveel klanten gestopt zijn met kopen

Predictive Analytics gaat een stapje verder en geeft bijvoorbeeld inzicht in o.a. het volgende:

  • 20% van de klanten is verantwoordelijk voor 80% van de omzet
  • Producten die de aankoop van andere producten beïnvloed hebben

Met andere woorden, Predictive Analytics geeft retailers inzicht in bestedingspatronen en trendmatigheden. Ook marketingcampagnes kunnen met BI-informatie en PA effectiever worden. En ook de HR-afdeling kan profiteren van die informatieve synergie.

Lees nog meer voorbeelden van synergie in het volledige artikel en kom te weten waarom Predictive Analytics tools nog niet gemeengoed zijn in organisaties.