Webinar: De impact van AVG op Marketing

Vanaf 25 mei 2018 krijgt iedere Nederlander formeel het recht om altijd in control te zijn over zijn eigen persoonsgegevens. Dan wordt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat heeft hoogstwaarschijnlijk ook voor uw organisatie impact op de manier waarop u moet omgaan met persoonsgegevens.

De wetgeving schrijft bijvoorbeeld voor dat u moet kunnen voldoen aan verzoeken van individuen voortvloeiend uit ‘het recht op inzage’ of ‘het recht om vergeten te worden’. Maar de wetgeving schrijft ook voor om persoonsgegevens rechtmatig te verwerken. Hierdoor mag u bijvoorbeeld niet langer ‘meer dan nodig’ persoonsgegevens verwerken.

In dit webinar besteden we daarom aandacht aan onder meer de volgende aspecten van AVG:

  • De impact en verplichtingen van de AVG op organisaties
  • Het recht van individuen om te bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt
  • Het recht om vergeten te worden
  • De extra aandacht voor kinderen onder de 16 jaar
  • Boetes van de toezichthouder
  • De Privacy Impact Assessment
  • Privacy by Design

Naast de aanpassing in de wetgeving zijn individuen in de maatschappij zich steeds meer bewust van het delen van hun persoonsgegevens en voelen zich steeds minder in control van hun persoonlijke data. Schrijf u daarom in voor dit webinar om voorbereid te zijn op de nieuwe verordening en te zorgen dat uw klantcommunicatie ‘cool’ is, in plaats van ‘creepy’.

Sprekers

Martin Vliem  

Martin Vliem
National Security Officer
Microsoft

  Johan van Duijn  

Johan van Duijn
Manager
KPMG

Inschrijven

Praktische informatie

Datum: 18 september, 16:00 uur
Thema: AVG
Kosten: Geen
Locatie: Online