Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Event Driven Marketing

Zet de uitdagingen van EDM om in kansen

Event Driven Marketing, de woorden spreken al voor zich. Event Driven Marketing is een marketing strategie gebaseerd op evenementen. Dit evenement is een gebeurtenis voor een klant of potentiële klant waardoor hun situatie verandert. Wat is de kracht van Event Driven Marketing? Als organisatie kom je in contact met de klant op het moment of voordat het evenement zich voordoet. Op dat moment kunt u met uw dienstverlening inspelen op de veranderende omstandigheden van de klant. Uit onderzoek komt naar voren dat de kans groter is dat een klant op dit moment kiest voor de dienstverlening.

De slagingskans van Event Driven Marketing is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Urgentie
  • Gevoelswaarde
  • Respons
  • Eventkeuze

Urgentie

Timing is erg belangrijk! Zorg dat u op het goede moment in contact komt met de klant. De dienstverlening moet een oplossing bieden voor een probleem wat nu bij de klant voordoet. Als de nood hoog is, is de kans groter dat de klant iets gaat ondernemen.

Gevoelswaarde

Uit onderzoek komt naar voren dat een klant Event Driven Marketing fijner ervaart dan bijvoorbeeld Direct Marketing. Bij Event Driven Marketing speelt een organisatie in op de behoefte van een klant waardoor het een stuk natuurlijker aanvoelt.

Respons

Het responspercentage is een goede graadmeter als het gaat om het succes van een bepaalde actie. Uit onderzoek komt naar voren dat het responspercentage van Event Driven Marketing 34 procent is, tegenover 4 procent van Direct Marketing Activiteiten.

Eventkeuze

Een Event Driven Marketing activiteit is pas succesvol als er een zorgvuldige keuze is gemaakt voor de keuze van een evenement. Denk bijvoorbeeld aan: een verjaardag, een huwelijk, het kopen van een huis en 18 jaar worden. Dit zijn allemaal momenten die draaien om in contact komen. 

Zet u de kansen van Event Driven Marketing in?

Wilt u meer te komen over het inzetten van Event Driven Marketing? Deze uitgebreide whitepaper gaat in op alle aspecten die nodig zijn voor het opzetten van een Event Driven Marketingcampagne. De whitepaper gaat in op de uitdagingen van een EDM campagne en hoe deze uitdagingen omgezet kunnen worden in kansen.

 

Download de whitepaper
Download