Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Event Driven Marketing

Event Driven Marketing (EDM) biedt kansen

Event Driven Marketing is een marketingstrategie gebaseerd op een gebeurtenis voor een klant of potentiële klant waardoor hun situatie verandert. Een organisatie komt in contact met de klant op het moment of voordat het evenement zich voordoet en kan dan met de eigen dienstverlening inspelen op de wensen van de klant. Onderzoek toont aan dat de kans groter is dat een klant op dit moment kiest voor de dienstverlening.

De slagingskans van Event Driven Marketing is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Urgentie
  • Gevoelswaarde
  • Respons
  • Eventkeuze

Urgentie
De timing is zeer belangrijk, want de dienstverlening moet een oplossing bieden voor een probleem dat zich nu bij de klant voordoet. Als de nood hoog is, is de kans groot dat de klant direct actie onderneemt. Zorg dan ook dat u op het juiste moment in contact komt met de klant.

Gevoelswaarde
Uit onderzoek blijkt dat een klant Event Driven Marketing als prettig ervaart in tegenstelling tot Direct Marketing. Event Driven Marketing voelt bij de klant natuurlijker aan, omdat een organisatie inspeelt op de behoefte van de klant.

Respons
Het responspercentage is een goede graadmeter als het gaat om het succes van een bepaalde actie. Uit onderzoek komt naar voren dat het responspercentage van Event Driven Marketing 34 procent is, tegenover 4 procent van Direct Marketing Activiteiten.

Eventkeuze
Een Event Driven Marketing activiteit is pas succesvol als er een zorgvuldige keuze is gemaakt voor de keuze van een evenement. Denk bijvoorbeeld aan: een verjaardag, een huwelijk, het kopen van een huis en 18 jaar worden. Dit zijn allemaal uitstekende contactmomenten.

Download de whitepaper
Wilt u meer te komen over het inzetten van Event Driven Marketing? Deze uitgebreide whitepaper gaat in op alle aspecten die nodig zijn voor het opzetten van een Event Driven Marketingcampagne en de kansen die een dergelijke campagne biedt.

 

Download de whitepaper
Download
Misschien ook interessant