Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Event-based marketing met IoT

Omgaan met marketingkansen en uitdagingen van IoT

De consument gebruikt steeds meer devices die continu verbonden zijn met het Internet. Van smartphones tot wearables en van auto’s tot huishoudelijke apparatuur. Dit netwerk van apparaten wordt ook wel aangeduid met de term Internet of Things (IoT).

Marketingkansen

Deze connectiviteit zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Dat brengt marketingkansen met zich mee, maar tevens een aantal belangrijke uitdagingen:

  • Datastroom: De eerste uitdaging betreft de enorme hoeveelheid data die IoT mogelijkheden met zich meebrengen. De apparaten die verbonden zijn aan het web genereren continue data, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uit deze datastroom moeten die situaties en gebeurtenissen (events) worden gefilterd die ook daadwerkelijk relevant zijn voor de relatie met de klant.
  • Klantprofiel: Een andere uitdaging is het verkrijgen van een compleet beeld van de klant. We kunnen waardevolle inzichten omtrent bijvoorbeeld gedrag verkrijgen uit de data van verschillende devices. Maar vaak is  klantinformatie uit andere bronnen noodzakelijk om relevante interactie te realiseren.
  • Real-time: Ten slotte is het van belang dat we met de juiste informatie, binnen de juiste context, ook direct kunnen reageren. Wanneer de klant real-time informatie deelt, zal deze ook verwachten om real-time response te krijgen. Een aanbod aan een klant die juist de winkel heeft verlaten zal immers mosterd na de maaltijd zijn.

Event-based marketing met IoT

Het real-time inspelen op gedrag dat via data uit devices van de consument wordt verkregen wordt ook wel “ event-based marketing met IoT” genoemd. Daaraan zijn twee randvoorwaarden verbonden. Ten eerste moet er data beschikbaar zijn waaruit relevante events gedestilleerd kunnen worden. Ten tweede moet dat event aan het klantprofiel gematcht kunnen worden om een relevante interactie te starten.

Lees de whitepaper

Over de kansen en uitdagingen van event-based marketing met IoT leest u verder in deze whitepaper.