Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Enterprise Mobility: het hoe en waarom

10 essentiële elementen voor een strategie voor enterprise mobility

Enterprise Mobility is vandaag de dag erg belangrijk in de IT-strategie. Wanneer een Enterprise Mobility oplossing wordt overwogen is het echter van belang dat rekening gehouden wordt met zowel de belangen van de eindgebruiker als de belangen van de IT-afdeling.

Gebruiker vs IT-afdeling

Door eindgebruikers wordt verwacht dat ze op elk moment en op iedere locatie bij de noodzakelijk gegevens kunnen en daarmee kunnen werken. Door eindgebruikers wordt verwacht dat de ervaring in de zakelijke omgeving beter is dan die zij hebben in de privésituatie.

De belangen van IT-afdelingen van organisaties zijn compleet anders. Deze belangen hebben veelal te maken met het beheer. Denk aan het regelen van toegankelijkheid en beveiliging. Daarnaast is de IT-afdeling van een organisatie ook verantwoordelijk voor de gebruikerservaring.

Hedendaagse enterprise mobility strategie

Als gegevens van een grote hoeveelheid apparaten benaderd moet kunnen worden is het niet realistisch om van de IT-afdeling te verwachten dat elk aspect van ieder apparaat gecontroleerd kan worden, laat staan beheerd. Het is daarom zaak om een mobiliteitsbeheermodel te kiezen die het best aansluit op het van toepassing zijnde gebruiksscenario. Er worden vier modellen onderkend. Deze kunnen ofwel afzonderlijk ingezet worden ofwel gecombineerd worden tot één aanpak.

  • Mobile decice management (MDM)
  • Mobile applicatiebeheer (MAM)
  • Mobile hypervisors en containers
  • Applicatie- en desktopvirtualisatie

In de whitepaper

Deze whitepaper geeft de lezer inzicht in de tien belangrijkste aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden wanneer een enterprise mobility strategie ontwikkeld wordt.