Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Ensuring Application Security In Mobile Device

Vinden en uitschakelen van veiligheidsrisico’s bij mobiele applicaties

Omdat steeds vaker meerdere apparaten voor het werk worden gebruikt, worden organisaties steeds bezorgder omtrent de mobile security. In de huidige business omgevingen groeit het gebruik van mobiele apparaten erg hard te vergeleken met desktop en laptop computers. Mobiele applicaties kunnen communiceren met vertrouwelijke informatie en hackers zijn hier achter gekomen. (Bedrijfs)applicaties zijn steeds vaker het doelwit van aanvallen.

Mobile security in gevaar gebracht
Gebruikers installeren vaak veel verschillende applicaties op hun mobiele apparaat. Over het algemeen voert men hierbij geen veiligheidscheck uit en kan het voorkomen dat applicaties worden geïnstalleerd die kwade bedoelingen hebben. Organisaties zouden een aantal veiligheidsrisico’s onder de loep moeten nemen en zorgen dat hun mobiele omgevingen veilig zijn.

Hoe voorkomen je kwetsbaarheden in mobiele applicaties?
In sommige applicaties zijn kwetsbaarheden te vinden waarbij persoonlijke gegevens kunnen worden achterhaald. Dit is te voorkomen door bij het programmeren bepaalde werkwijzen aan te houden. Hieronder leest u er drie:

  • Minimaliseer de functionaliteit en maak de code zo simpel mogelijk
  • Valideer alle data voordat het wordt gebruikt in de applicatie
  • Gebruik encryptie bij het opslaan en versturen van data

Download vrijblijvend de whitepaper ‘’Ensuring Application Security In Mobile Device Environments’’ waarin u meer informatie krijgt over het identificeren van kwetsbaarheden bij applicaties, potentiële risico’s en het voorkomen van deze risico’s waardoor medewerkers op een veilige manier mobiele applicaties kunnen gebruiken tijdens de werkzaamheden.