Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Enkele juridische aspecten van video & TV maken

Auteursrecht in relatie tot video en televisie

Makers van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst worden beschermd door het auteursrecht: alleen de maker mag het werk openbaar maken en verveelvoudigen. Dankzij het auteursrecht kan de maker (financieel) profijt trekken van zijn creatie. Dit artikel gaat over auteursrecht in relatie tot video en televisie. Doel van het artikel is om inzichtelijk te maken met welke juridische aspecten video- en televisiemakers te maken kunnen krijgen.

Auteursrecht in relatie tot video- en tv-producties: hoe zit dat precies?
De schrijver gaat eerst in op de vraag of een video of televisieprogramma onderworpen is aan het auteursrecht, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan het format van een programma.

Vervolgens is de vraag van belang: wie precies heeft het auteursrecht in relatie tot video en tv?

Bij de productie van een video of tv-programma zijn veel verschillende personen betrokken, zoals cameramensen en acteurs, en het kan zijn dat meerdere mensen auteursrechten hebben. Andere rechten kunnen ook een rol spelen in dit verband, namelijk:

  • Naburige rechten
  • Portretrechten

De drie soorten rechten worden nader toegelicht, mede aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden, waarbij ook de bijzondere regeling voor filmproducenten aan bod komt.

Bescherming van het werk van video- en tv-makers: hoe pak je dat aan?
Video- en televisiemakers hoeven niets vast te laten leggen om auteursrecht te krijgen, dit recht ontstaat automatisch bij de creatie. Toch is het in specifieke gevallen verstandig om informatie vast te leggen. Om welke informatie het gaat en hoe je de vastlegging kunt aanpakken, staat helder beschreven. Tot slot besteedt de schrijver aandacht aan auteursrechten bij het gebruik van bestaande beelden en muziek. Lees verder over auteursrecht in relatie tot video en televisie en welke andere rechten in dit verband kunnen spelen.

 

Download de whitepaper
Download