Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Efficiënter samenwerken in de zorg: 10 praktijkvoorbeelden

Meer tijd overhouden voor zorg

In ons privéleven communiceren we steeds handiger via allerlei apps op onze smartphone, tablet en computer. Uit een inventarisatie bij verschillende ziekenhuizen blijkt dat ook in de zorg door inzet van moderne communicatietechnologie veel efficiënter samengewerkt kan worden. Tijdens een rondgang bij verschillende ziekenhuizen kwamen we slimme toepassingen van technologie tegen. Ter inspiratie worden deze in dit document geldeeld.

10 Praktijkvoorbeelden

De praktijvoorbeelden zijn legio en bestrijken een groot deel van het zorgproces. Soms zijn toepassingen voor de handliggend, soms ronduit verrassend. Maar meestal zijn ze breed toepasbaar voor veel ziekenhuizen en zorginstellingen. In een notendop volgt hieronder een overzicht van de scenario's uit de rondgang:

  1. Efficienter inrichten van het multidisciplinair intern overleg
  2. Flexibel en plaatsonafhankelijk maken van werkoverdrachten
  3. Sneller en directer communiceren met ketenpartners
  4. Gebruik van screen-to-screen consult
  5. Meekijken met operaties via videoconferentie 
  6. Inzetten van apps voor ambulante werkplekken
  7. Plaats en tijdsonafhankelijke educatie
  8. Integratie van moderne communicatietechnologie in klinische apparatuur
  9. Communicatietechnologie integreren en gebruiken binnen het EPD
  10. Betere ondersteuning realiseren van de IT-helpdesk

Download voor een uitgebreide toelichting per gebruiksscenario deze paper en lees hoe in jouw ziekenhuis via moderne communicatie meer tijd vrij gemaakt kan worden voor zorg.