Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Efficiënte contractbeheer en contractmanagement in de organisatie

4 tips voor een efficiënte contractmanagementstrategie

Steeds meer organisaties zijn vandaag de dag bezig met contractmanagement. Alleen al op Google levert het 2.8 miljoen hits op. Dit is niet heel gek, aangezien er steeds complexere productie- en dienstverleningsprocessen ontstaan waarbij bedrijven in een lange keten met elkaar samenwerken. Met deze onderlinge afhankelijkheid moeten er goede afspraken gemaakt en vastgelegd worden. Dit maakt dat veel organisaties een bepaalde vorm van contractbeheer of contractmanagement heeft ingevoerd. De kwaliteit hiervan daarentegen laat vaak te wensen over.

In dit artikel komen 4 tips voor het opzetten van efficiënt contractmanagement aan bod. De 4 tips zijn:

 1. Denk goed na over opslag van contracten
  Dit is wellicht voor sommige organisaties een open deur, maar wel erg belangrijk. Hoe kunt u voorkomen dat contracten verloren gaan of soms zelfs spoorloos verdwijnen?
   
 2. Bewaak contracten op de juiste manier
  Niet alle contracten zijn hetzelfde, maar ze hebben in ieder geval één ding gemeen: het bewaken van de einddatum.
   
 3. Integreer contractmanagement met andere bedrijfsprocessen
  Met welke processen in de organisatie hebben de contracten raakvlakken? Dit kan zowel een procedureel als informatieraakvlak zijn. Lees in het volledige artikel twee voorbeelden hierover.
   
 4. Maak een zorgvuldige afweging tussen Cloud vs. Lokale software
  Een contractmanagementsysteem kan momenteel zowel lokaal als in de cloud worden aangeboden. Dit vraagstuk bepalen de meeste bedrijven op basis van het budget. Met welke facetten moet u rekening houden? Lees er meer over in het volledige artikel.

Download hiernaast geheel vrijblijvend het volledige artikel met de 4 tips over het opzetten van efficiënt contractmanagement.