Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Efficiënte bedrijfsvoering in crisistijd

Business Process Management biedt uitkomst

Ook de retailbranche wordt geconfronteerd met de aanhoudende economische crisis. Dit is van invloed op allerlei soorten medewerkers, zoals:

  • Processpecialisten
  • Kwaliteitsmanagers
  • Businessarchitecten

Voor de korte termijn geldt dat dit van groot nadeel kan zijn voor de organisatie. Echter, op de lange termijn kan in de retailbranche voordeel worden behaald door zich te richten op de processen.

Business Process Management (BPM) wordt veelal benaderd op een centrale manier in de organisatie. Op deze manier wordt het lastig om op een eenduidige manier kennis te delen. Een van de oorzaken is dat er gehandeld wordt vanuit verschillende afdelingsbehoeften.

Lees gratis de volledige whitepaper waarin uiteengezet wordt hoe kan worden geprofiteerd van BPM door gebruik te maken van de focus op bedrijfsprocessen.