Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Efficiente bedrijfsvoering in crisistijd

Hoe Business Process Management uitkomst kan bieden

In alle bedrijfstakken worden processpecialisten, kwaliteitsmanagers en business architecten geconfronteerd met de aanhoudende economische crisis. Op korte termijn levert dit een lastige situatie op maar op langere termijn biedt het kansen om aan de slag te gaan met het inrichten en verbeteren van processen.

Business Process Management (BPM) wordt over het algemeen niet op een centrale manier benaderd vanuit de organisatie, maar vanuit de verschillende afdelingsbehoeften. Dit leidt tot verschillende varianten in procesbeschrijvingen, schema's en modellen, waardoor het lastig wordt om organisatie breed op een eenduidige en eenvoudige manier kennis te kunnen delen.

Lees gratis de volledige whitepaper waarin uiteen gezet wordt op welke manier geprofiteerd kan worden van de focus op bedrijfsprocessen. Door de inzet van Business Process Management (BPM).

 

Download de whitepaper
Download