Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Effectiever beleid door beter inzicht in prestaties

Gemeentebrede dashboardoplossing zorgt voor efficiënte sturing

De tijd dat er één controle moment in het jaar is, is voorbij. De huidige economie vraagt om efficiëntie en kostenbesparing. Er moet gekeken worden of budgetten niet overschreden worden en targets wel worden gehaald. De Gemeente Utrecht had behoefte aan een dashboardoplossing waarbij er op elk gewenst moment gekeken kon worden naar de juiste stuurinformatie. Hiermee kan er direct ingegrepen worden op het budget, bezetting en doelstellingen. De beste oplossing hiervoor is SAP BusinessObjects, waarbij gekeken kan worden naar:

  • ETL-dataflows
  • Rapportages
  • Dashboards

Download geheel vrijblijvend de praktijkcase over de Gemeente Utrecht. De case gaat dieper in op de aanpak en resultaten die uit het project naar voren zijn gekomen.