Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Effectief risk-based end-to-end testen

A practical guide for effective risk based end-to-end testing

De ICT om een bepaald bedrijfsproces te ondersteunen, bestaat vaak uit een combinatie van systemen – zowel interne als externe – die samen een keten vormen. Hoe meer schakels de keten bevat, des te groter is de kans dat er iets fout gaat en het hele proces stil komt te liggen. Met als gevolg: verlies van omzet, kostbare herstelprocedures en gefrustreerde gebruikers. Vaak komen deze problemen niet aan het licht tijdens de testfase. Deze whitepaper laat zien dat risico-georiënteerde end-to-end testen een oplossing kunnen zijn en biedt praktische handvatten om een dergelijk testtraject te organiseren.

End-to-end testen – de aanpak

Het doel van een end-to-end test is om vast te stellen of de systemen op de juiste manier gekoppeld zijn en op een effectieve manier de bedrijfsprocessen ondersteunen. Het is niet mogelijk – en ook niet nodig – om alle fouten op te sporen en op te lossen. Het is wel essentieel dat het systeem goed genoeg functioneert om het desbetreffende proces uit te voeren.  Het is daarom een goed idee om de meest belangrijke processen te testen. Voordelen van deze aanpak zijn:

  • Budget en personeel wordt ingezet waar het het meeste van belang is. Ook als een deel van het testtraject komt te vervallen om welke reden dan ook, kunnen er nog steeds gefundeerde beslissingen genomen worden.
  • Als aan het licht komt dat belangrijke schakels in het proces niet goed functioneren, bijvoorbeeld door incorrecte aannames of ontwerpfouten, dan kunnen er aanpassingen gedaan worden of de test wordt stopgezet, zonder dat het complete budget uitgegeven is.

Waarom risico-georiënteerd testen?

Een van de manieren om dit te bereiken is risico-georiënteerd testen. Dit is een methode waarbij de componenten van een systeem een bepaalde prioritering krijgen, gebaseerd op hun risicograad. Er zijn verschillende soorten risico’s waar men rekening mee moet houden, zoals: technisch georiënteerde risico’s, bedrijfsgeoriënteerde risico’s en projectrisico’s. De uitkomsten van een goede risico-analyse kunnen gebruikt worden om een teststrategie vast te stellen. Hoe hoger het risico, des te meer aandacht vraagt de desbetreffende schakel tijdens de test. Lees verder over risico-georiënteerde end-to-end testen en hoe integratieprojecten daarmee sneller en met minder risico geïmplementeerd kunnen worden.