Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Een gefaseerde aanpak voor succesvolle invoering van een Management Dashboard

Management Dashboards

Meer dan voorheen hebben managers behoefte aan goede stuurinformatie. Veel managers hebben geen tijd om maandelijks of wekelijks managementrapportages door te spitten. Dit verklaart de toenemende aandacht voor management dashboards.

Een management dashboard is goed als het doel gediend wordt waarvoor het is ontwikkeld. Als het dashboard helpt bij de besturing van de organisatie is het een goed dashboard.  Uiteraard zijn er ook een aantal kenmerken die voorbodes zijn van een mislukking:

  • Na de aankoop van dashboard software gebeurd er niks mee
  • De invoering van een dashboard wordt als IT project gezien
  • Het dashboard wordt primair gezien als instrument voor controllers en analisten
  • Bij de bepaling van welke informatie wordt getoond in het dashboard is niet het hele MT betrokken
  • Het MT ziet zichzelf het dashboard niet gebruiken tijdens het managementoverleg

Voor het op een goede manier implementeren van een management dashboard worden drie fasen gehanteerd:

  • Ontwerpen
  • Realiseren
  • implementeren

Lees gratis het volledige artikel waarin uiteengezet wordt hoe een management dashboard een effectief en waardevol stuurinstrument  voor de organisatie wordt. Daarnaast wordt een aanpak beschreven voor het ontwikkelen van een succesvol management dashboard, aan de hand van de beschreven fasen.

Een gefaseerde aanpak voor succesvolle invoering van een Management Dashboard

 

Download de whitepaper
Download