Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Een datagedreven organisatie met een analytische bedrijfscultuur

The Analytic Enterprise

Bedrijven vergaren tegenwoordig informatie uit verschillende bronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mobiele applicaties, social media en nog veel meer andere bronnen. Het is hierbij niet perse dat het bedrijf met de meeste data ook het grootste concurrentievoordeel heeft. Integendeel, het bedrijf die de data in het middelpunt van beslissingen zet zal het meeste profiteren. 

Van data verzamelaar naar data gedreven organisatie
Voor het behalen van een concurrentievoordeel (met de verzamelde data) is het belangrijk om de mindset aan te passen naar een datagedreven organisatie. Om te veranderen naar een datagedreven organisatie krijgt een bedrijf te maken met twee uitdagingen:

  • Het faciliteren van de vereiste technologische infrastructuur.
  • De verandering van een bedrijfscultuur naar een analytische culture.

Vijf componenten voor effectieve analytics strategie
Het ontwikkelen van een analytische cultuur vereist een systematische en pragmatische verschuiving naar de gewenste doelstelling. Een succesvolle strategie omvat 5 componenten:

  1. Strategische doelstellingen
  2. Huidige en gewenste competenties en mogelijkheden
  3. Aanpak voor het bereiken van strategische doelen
  4. Organisatorische initiatieven voor het bereiken van de doelen
  5. Performance indicatoren

Download de whitepaper
Lees de whitepaper ‘The Analytic Enterprise’ waarin verder uiteengezet wordt waar organisaties mee te maken krijgen wanneer zij een analytische- en datagedreven organisatie willen worden. Daarnaast worden handvatten geboden om deze doelen te bereiken.

 

Download de whitepaper
Download