Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Een bewezen aanpak voor incidentmanagement

Handvatten voor incidentmanagement

Veiligheid is bij veel organisaties in verschillende sectoren een belangrijk thema. In de eerste plaats dat het een veilige en gezonde werkomgeving is, voor zowel medewerkers als bezoekers. Maar het voorkomen van milieuschade is natuurlijk net zo belangrijk. Het melden en analyseren van ongevallen en incidenten heeft een belangrijke plaats gekregen binnen de thema’s veiligheids-, gezondheids- en milieumanagement. Deze whitepaper biedt handvatten op het gebied van veiligheid in het algemeen en specifiek op incidentmanagement. Met deze concrete aanpak bent u direct in staat om schade en verlies te voorkomen en te beperken.

Het melden van incidenten is op de eerste plaats het in gang zetten van een leerproces. Zowel de inhoudelijk lessen als het proces van het melden, kan leiden tot een verbetering van de veiligheid bij het bedrijf. Het melden van incidenten kenmerkt zich door de onderstaande stellingen:

  1. Een melding is het startsein voor feedback
  2. Veiligheid is integraal
  3. Meldingen: voor en door medewerkers
  4. Veiligheid staat niet gelijk aan géén risico

Een melding is het startsein voor feedback
Bij een incident gaan de betrokken partijen als eerste aan het werk met het voorkomen of herstellen van de schade. Om ook daadwerkelijk te kunnen leren van het incident, is het belangrijk om een melding te doen. Uit de theorie en praktijk komt naar voren dat er vaak een aantal factoren voor zorgen dat medewerkers geen melding maken van een incident. Redenen kunnen zijn:

  • Geen of weinig feedback naar aanleiding van meldingen
  • Geen of weinig verbeteracties volgend op meldingen
  • Gevoelens van angst of schaamte

Download de whitepaper
Wilt u meer te weten komen over deze aanpak voor het beperken en voorkomen van schade en verlies? Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper die verder in gaat op de bovenstaande punten.

 

Download de whitepaper
Download