Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

EDI garandeert grotere concurrentiekracht

Wendbaar blijven in een complexe retailmarkt

Snelheid, kostenreductie, accuratesse en imago maakt of breekt de retail en e-tail. Om aan de wensen van de veeleisende klant te kunnen voldoen, is een soepele en foutloze communicatie via Electronic Data Interchange (EDI) met ketenpartners onmisbaar. In deze whitepaper leest u hoe een geïntegreerd systeem meegroeit met de business, zonder dat u er omkijken naar heeft. Daarnaast worden de kosten van on-premise en hosted EDI-oplossingen vergeleken.

De klant bepaalt in een complexe wereld

De producent bepaalt tegenwoordig steeds minder. Het is de consument die zowel het product én het imago van bedrijven bepaalt. Schiet het product, productinformatie, het aanbod, de leveringsvoorwaarden of service te kort? Dan shopt de klant direct bij de concurrent en deelt dat via sociale media. Dit heeft een enorme impact op de businessmodellen en de logistiek van traditionele winkels en e-tailers.

Foutloze, snelle communicatie  cruciaal

Dankzij internet gaan klanten niet meer naar enkele winkels, maar kopen ze via verschillende online en fysieke kanalen vanuit allerlei landen ter wereld. Verder is de handel geglobaliseerd, waardoor ketenbeheer complexer is dan ooit. Deze nieuwe realiteit heeft ook zijn weerslag op de samenwerking tussen ketenpartners en consumenten. Cruciaal is een efficiënte en foutloze communicatie die gemakkelijk kan opschalen om aan de vraag van morgen te kunnen voldoen.

EDI moet snel kunnen meegroeien

Via EDI is deze communicatie met elektronische formaten als VANx, FTP en AS2 met de ketenpartners geregeld. In samenwerking met het ERP-systeem worden facturen, orderinformatie en vrachtbrieven automatisch verstuurd. Als er iets verandert in de keten, moeten deze formaten en communicatielijnen in de EDI-oplossing worden aangepast. Dat is niet iets waar retailers zich bezig mee willen houden.

Uitbesteden van de EDI-oplossing

Hierdoor lopen bedrijven tijdens hun groeiproces vaak vast op de complexiteit van het systeem. Uitbesteden kan in veel gevallen een uitkomst zijn: zowel kostentechnisch als qua beheerlast. Wilt u dit voorkomen en zonder problemen zo snel en foutloos mogelijk zaken willen doen? Download dan de whitepaper en lees hoe uw EDI-oplossing zonder problemen met uw business kan meegroeien.