Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

ECD opnieuw bekeken leidt tot succesvolle herinrichting en uitbreiding

Herinrichting Elektronisch Cliënten Dossier Pergamijn

Bij stichting Pergamijn heerste al enige tijd onvrede bij de medewerkers over het gebruik van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). De cliënt staat bij stichting Pergamijn centraal. Zo kunnen zij cliënten met een verstandelijke beperking begeleiden en ondersteunen. Vooral op de werkvloer tijdens de zorg aan cliënten voldeed het ECD niet meer aan de eisen en wensen van de zorgmedewerkers. Voor de medewerkers van stichting Pergamijn onacceptabel en daarom een goed moment om het ECD tegen het licht te houden. Waar kan de verbeterslag gemaakt worden? Is het verstandig om te kiezen voor een heel nieuw ECD of het huidige ECD te handhaven en te verbeteren? Dit zijn enkele voorbeelden van gestelde vragen.

Externe adviseurs zijn met Pergamijn aan de slag gegaan om te kijken welke situatie het beste bij de organisatie zou passen. Een aantal vragen zijn aan de orde gekomen:

  • Waar sluit het huidige ECD niet aan op de wensen en eisen van de zorgmedewerkers?
  • Wat zijn de huidige wensen en eisen van de zorgmedewerkers?

Pergamijn: “Goede voorbereiding en ruime aandacht voor scholing is het halve werk”

Allereerst zijn de primaire zorgprocessen in kaart gebracht en is er gekeken naar wat goed is voor de cliënt. Hieruit kwam naar voren dat de units heel verschillend waren. Dit op het gebeid van werkprocessen en qua kennisniveau. Vervolgens is er een projectgroep samengesteld uit medewerkers van de units.

Download de praktijkcase
Download geheel vrijblijvend de complete praktijkcase en lees over de stappen die Pergamijn nog meer heeft genomen om een succesvolle herinrichting en uitbreiding van het Elektronisch Cliënten Dossier te realiseren.

 

Download de whitepaper
Download