Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Ease of use and interface appeal in Business Intelligence tools

Gebruiksgemak voor een hogere BI-adoptie

Er spelen een aantal factoren een belangrijke rol wanneer het gaat om het optimaal gebruikmaken van BI. Hier vallen onder andere het gebruiksgemak en de interface onder. Deze factoren moeten niet alleen als eis voor de ‘gewone’ gebruiker worden gezien, maar ook voor de experts en power users. Het gebeurt nog te vaak dat er veel tijd wordt gestoken in het leren van ‘moeilijke’ BI-tool, in plaats van deze tijd te gebruiken in de data uit BI voor een goed inzicht of het verbeteren van bedrijfsvoering.

Hoe kan BI dan aantrekkelijk worden gemaakt? Die vraag staat centraal in het onderzoek dat in deze whitepaper behandeld wordt. Daarbij komen het gebruiksgemak en de interface uitgebreid aan bod. In het onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat organisaties met gebruiksvriendelijke BI-tools een veel hoger BI-adoptie hebben gerealiseerd dan organisaties met minder gebruiksvriendelijke BI-tools.

Download de whitepaper
Download deze whitepaper en lees meer over het realiseren van een hogere BI-adoptie door middel van gebruiksvriendelijke BI-tools.