Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

E-health biedt kansen en uitdagingen voor verbeteren gezondheidszorg

De rol van e-Health in de care

Zorgorganisaties hebben de uitdaging om goede en betaalbare zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden. Daarnaast verwachten cliënten steeds meer betrokkenheid en regie bij het managen van hun gezondheid. De zorg heeft dan ook meer cliëntgerichtheid, schaal- en betaalbare oplossingen nodig. E-health is hiervoor de meest voor de hand liggende strategie. E-health verbindt alle betrokken partijen met elkaar en maakt betaalbare zorg mogelijk.

E-health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren. E-health toepassingen in de care kunnen heel verschillend zijn voor verschillende gebruikers, maar zijn vaak gericht op communicatie, bijvoorbeeld:

  1. Voor zorgverleners binnen de eigen werkcontext is dit bijvoorbeeld het gebruik van Elektronische Cliënten Dossiers of beslissingsondersteunende systemen.
  2. Voor communicatie tussen zorgverlener en cliënt kan worden gedacht aan online inzage in het eigen elektronisch dossier, online afspraken, elektronische consulten of de inzet van telemonitoring.
  3. Voor cliënten binnen hun persoonlijke levenssfeer geldt misschien een persoonlijke applicatie voor zelfmanagement, gericht op het bijhouden van resultaten van zelfmetingen of van eigen doelen op het gebied van leefstijl.
  4. Voor communicatie tussen zorgverleners onderling kunnen toepassingen ingezet worden voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens, het elektronisch doorverwijzen van cliënten of het elektronisch consulteren van collega’s.

Download het e-book
Download het volledige e-book “De rol van e-Health in de care” en lees meer over de kansen en de uitdagingen die e-health op verschillende terreinen in de zorg met zich mee brengt.

 

Download de whitepaper
Download