Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

e-depot- een kilootje duurzaamheid

e-depot: hét marketingwoord van 2015!

E-depot is hét marketingwoord voor 2015 voor de informatiemanagementsector. Je kunt werkelijk geen evenementenagenda op het werkveld informatiemanagement openen of er staat wel een e-depot event op. En wat opvalt; alle events onder de vlag van e-depot worden druk bezocht, makkelijk 400 deelnemers. Ik zou bijna zeggen: softwareleveranciers plak e-depot op uw zaaksysteem marketing activiteiten en een volle zaal is gegarandeerd.

De goede vraag

Wat wringt is het profiel van de zaal. O, er komen zeker veel betrokken overheidsfunctionarissen die zich graag laten inspireren op ‘wat is er allemaal mogelijk op het terrein van duurzaamheid en informatie’. “Opslaan van 5.000 uur video, geen punt meneer, hebben we een bestandsformaatje voor!”; “Wat zegt u interactieve websites, tja lastig maar maakt u n niet ongerust, kan ook”.

Slecht een enkeling stelt de vraag: wát moet ik verduurzamen?

Onze commissaris Digitale Agenda 2020, Bas Eenhoorn, is gelukkig vrij helder. Laten we eerst de processen van de overheid gericht op dienstverlening en zorg maar digitaliseren. Bas E. heeft het graag over standaardisatie, digitaliseren, digitaal werken. Standaardiseren is voor Bas E. synoniem met informatiseren, denk ik wel eens. Hij heeft een punt; verduurzamen van informatie hoort bij voorspelbare, betrouwbare, contentieuze overheid. Wie z’n werk op orde heeft, zijn informatie bij de hand, kan meters maken.

Zoals gezegd; een goede boodschap voor ‘dé 400′, een betrokken gehoor zonder beslismandaat, zonder pecunia, zonder doorzettingsmacht, is een verloren boodschap.

Believers

Voor wie is de boodschap van Bas Eenhoorn zeker relevant? Ik denk de hoofden ICT, de CIO’s; die zijn nog niet zo betrokken op het onderwerp van duurzame informatie, maar in toenemende mate wél verantwoordelijk. Communicatief gaan de E-depot believers hen te lijf met ‘betrokkenentaal’, zie hierboven: voorspelbare, betrouwbare, contentieuze overheid. De meeste ICT-ers en CIO’s zijn echter bezig met vragen als:

  • Hoe verleid ik de business tot nadenken over inrichten digitaal werken?
  • Ieder werkproces zijn eigen ondersteuning, kan dat?
  • Structureer ik m’n mensen of de informatie?
  • Digitaal werken is een kans om de kosten in de hand te houden aan de proces kant, hoe krijg ik m’n collega’s mee?
  • In de bedrijfsvoering zijn vele spelregels, privacy, openbaarheid, business rules, hoe krijg ik daar evenwicht in?

Kortom ICT-er en CIO willen er niet een probleem bij, maar een oplossing. Als het e-depot terecht het marketingwoord van 2015 is dan moet het antwoord geven op de vragen van vandaag en niet op die van over 20 jaar. De volgende blog gaat over het echte antwoord op deze vragen.

Dus graag een kilootje duurzaamheid voor mijn publieks- en zorgprocessen!