Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Duurzaam Documentbeheer

Wat is het belang van groen ondernemen?

Documentbeheer is de wijze waarop een organisatie zakelijke documenten beheert. Het is het effectief beheer van de kosten, technologie, duurzaamheid en veiligheid van documenten in de gehele bedrijfsvoering.

In heel Europa zijn veel verschillen op te merken op het gebied van documentbeheer en duurzaamheidstargets. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Meer accuratesse nodig bij het meten van vooruitgang door duurzaamheidstargets
  • Gedecentraliseerde benadering tot documentbeheer resulteert in gemiste mogelijkheden.
  • Organisatorisch gedrag ten opzichte van documentduurzaamheid varieert door heel Europa.

Dit rapport beschrijft hoe Europese bedrijfsleiders duurzaamheid beheren binnen de specifieke context van documentbeheer en hoe het past in de huidige economische en technologische agenda.

Het Rapport
In het rapport “Duurzaam documentbeheer” is meer te lezen over de bovenstaande bevindingen. Het rapport gaat ook dieper in op de begrippen documentbeheer en duurzaamheid.

 

Download de whitepaper
Download
Misschien ook interessant