Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Digitalisering van documenten

De do’s en don’ts bij digitalisering van documenten

Organisaties die besluiten documenten te digitaliseren moeten vooraf een aantal zaken goed afstemmen. Onder andere wat er gedigitaliseerd moet worden en op welke wijze documenten of informatie later weer beschikbaar moet zijn. Dit document geeft een praktisch overzicht van de do's en don'ts bij het proces van het digitaliseren van documenten.

Er worden vanuit verschillende uitgangspunten tips gegeven om het digitaliseringproces en het beheer van het digitaal archief naderhand, efficiënt en effectief te laten verlopen. Aan de hand van een lijst met belangrijke onderwerpen binnen het proces van digitalisering wordt een omschrijving gegeven van verschillende do's en don'ts bij deze onderwerpen en het resultaat die deze acties voor het proces heeft.

De lijst van onderwerpen die aan bod komen:

  • Draagvlak
  • Inventarisatie
  • Metadata
  • Indelen en opschonen
  • Scannen
  • Processen