Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Digitalisering binnen overheden

Draagvlak creëren en werkprocessen herdefiniëren

Vaak hoeft er niet meer op het horloge gekeken te worden om een gemeentelijke vraag in te dienen. Het digitale loket is elk uur van de dag geopend en een subsidieaanvraag is dan ook zo gedaan. Bij de Front-Office  (het eerste aanspreekpunt voor de burger) zal er niet zo veel veranderen, maar in de Back-Office wel. Door automatisering en digitalisering zal er veel in de werkprocessen veranderen.

Naast het vormgeven van de werkprocessen om de overdrachtsmomenten tussen de Back- en Front-Office inzichtelijk te maken, moet er bij digitaliseringstrajecten nagedacht worden over de rechtsgeldigheid en de opslag van de virtuele documenten.

Bij het digitaliseren van de papieren documenten moet vooraf goed nagedacht worden over het proces van omzetting:

  • Hoe wordt gezorgd dat de documenten nog steeds authentiek en rechtmatig zijn?
  • Hoe wordt een goede opslag gegarandeerd?
  • Welke technische eisen worden gesteld aan het virtuele document?

Lees gratis het volledige whitepaper over digitalisering binnen overheden waarin het gevolg van het digitale loket, de rechtsgeldigheid en opslag digitale documenten verder uiteengezet wordt.

 

Download de whitepaper
Download