Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Digitale Transformatie in het verkoopproces

In 6 stappen naar een geïntegreerde commerciële strategie

Digitalisering heeft ervoor gezorgd dat markten transparanter zijn geworden. Consumenten hebben bij de oriëntatie op een aankoop oneindig veel informatie tot hun beschikking. De macht is hierdoor bij de consument komen te liggen. Kortom, we zitten in een kopersmarkt.

Als retailer is het daarom steeds belangrijker geworden dat je je klant begrijpt, zodat je hen zo goed mogelijk kunt voorzien in hun behoefte. Veel organisaties roepen weliswaar dat de klant centraal staat, maar in de praktijk blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. Stap 1 is om te kijken vanuit de klant.

Het commerciële proces verloopt niet altijd chronologisch

Het commerciële proces voordat een potentiële klant daadwerkelijk klant wordt, vraagt om een outside-in-benadering. Voor klanten verloopt het proces van uitzoeken, selecteren, kopen, gebruiken en opnieuw kopen namelijk niet zo chronologisch als door veel organisaties wordt gedacht. Online- en offline contactmomenten wisselen elkaar continu af en het contact met Marketing, Sales en Service verloopt lang niet altijd in de geplande volgorde.

De verschillende afdelingen zullen de klant dan ook samen moeten bedienen, op basis van de vragen die op specifieke momenten relevant zijn voor de klant en via de kanalen die op dat moment het meeste gemak bieden. Om dit te realiseren is het verbinden van mensen, inzichten en systemen de sleutel tot succes.

De 6 stappen methode

In dit e-book van Macaw lees je verder over de 6 stappen waarmee je een succesvolle commerciële strategie kunt realiseren, waarin de klant gedurende de gehele customer journey optimaal wordt bediend. Hierbij komen onder meer aan bod:

  • Het gebruik maken van verschillende databronnen
  • Het samenbrengen van afdelingen in een kopgroep
  • Het principe ‘always be closing’ in de praktijk brengen

Download het e-book voor meer ins en outs over de 6 stappen methode.

 

Download de whitepaper
Download