Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Digitale handtekening versus pen en papier: de voordelen op een rij

Snel en eenvoudig digitaal ondertekenen

Binnen organisaties zijn veel werkprocessen en documentstromen gedigitaliseerd. Toch vindt ondertekening van documenten vaak nog analoog plaats. Deze handmatige acties zorgen voor vertraging en inefficiënties in de documentstromen en werkprocessen. Daarnaast dienen organisaties te voldoen aan regel- en wetgeving en dient het ondertekeningsproces transparant te zijn, waarbij de authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid van een document geborgd is. De digitale handtekening biedt hier de oplossing.

Rechtsgeldig digitaal ondertekenen

Een elektronische handtekening of digitale handtekening is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Nederland heeft al jaren de Europese richtlijn met betrekking tot digitale handtekeningen geïmplementeerd. In deze wet komt naar voren dat een digitale handtekening dezelfde rechtsgevolgen heeft als een geschreven handtekening.

Er zijn drie verschillende type digitale handtekening vormen beschikbaar, elk met hun eigen betrouwbaarheidsniveau.

 • Gewone digitale handtekening
 • Geavanceerde digitale handtekening
 • Gekwalificeerde digitale handtekening

De voordelen van een digitale handtekening ten opzichte van pen en papier

 • Efficiency verhogend; Het volledig digitaal verlopen van het werkproces bespaart papier, toner en portokosten
 • Gebruikersgemak; Ontzorging van aanbieder en ondertekenaar.
 • Regie; Inzicht in status van ondertekening, mogelijkheid om het proces bij te sturen.
 • Rechtsgeldig; De geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekening zijn beide rechtsgeldige handtekeningen
 • Plaats en locatie onafhankelijk ondertekenen; Ondertekenen op verschillende devices (smart phone, tablet, pc) ondersteund.
 • Duurzaam; Een digitale handtekening verdwijnt nooit; een ‘natte’ handtekening vervaagt in de loop der jaren
 • Identificatie; Bij de geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekening wordt de identiteit van de ondertekenaar aan het document toegevoegd op basis van de PKI standaard.
 • Integriteit; De zender en de ontvanger willen beide zeker zijn dat een bericht niet kan worden aangepast na ondertekening. Het document wordt geseald. De verificatie van de handtekening is op basis van open standaarden.

Hoe betrouwbaar is digitaal je handtekening zetten nou écht?

Meer te weten komen over de digitale handtekening en het digitaal ondertekenen? Deze brochure gaat onder andere nog in op drie betrouwbaarheidsniveaus van een digitale handtekening.