Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Digitaal beheren van contracten

Volgen en bewaken van de volledige levenscyclus van contracten

Bij elke organisatie worden contracten afgesloten voor zowel interne als externe partijen. Soms blijft het bij één contract, maar vaak zijn het er meerdere. Een mantelcontract met daaronder specifieke deelcontracten kunnen bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er onduidelijke contractsituaties ontstaan. Contractmanagement kan een oplossing zijn, om overzicht te houden op alle (af)lopende contracten.

Contractmanagement zorgt voor meer grip op financiële afspraken, garantietermijnen en voorwaarden die binnen het contract zijn vastgelegd. Daarnaast is de looptijd en opzegtermijn van een specifiek contract altijd duidelijk. Contractmanagement vindt plaats op strategisch, tactisch en operationeel inkoop niveau:

Operationeel Contractmanagement
Op operationeel niveau worden contracten vooral geraadpleegd om bestellingen te doen gebaseerd op afspraken uit contracten. Dit kan bijvoorbeeld exclusiviteit, prijs- en kortingsafspraken zijn.

Tactisch Contractmanagement
Op tactisch niveau is het beheer van lopende contracten, het tijdig opzeggen of verlengen en het centraal vastleggen van nieuwe contracten belangrijk.

Strategisch Contractmanagement
Op strategisch Contractmanagement is het vooral van belang dat de actuele stand van zaken met betrekking tot de lopende contracten en financiële verplichtingen gemonitord kan worden.

De voordelen van contractmanagement
Hieronder enkele voordelen van het digitaal beheren van contracten:

  • Risicovermindering: Proactieve bewaking van mijlpalen en contractduur en geen zoekgeraakte contracten meer (centrale oplag).
  • Kostenbesparing: Enkelvoudige registratie, meervoudig gebruik en de juiste informatie op de juiste plaats.

Download het artikel
Starten met het digitaal beheren van de contracten? Download geheel vrijblijvend het volledige artikel over contractmanagement. Het artikel gaat dieper in op de bovenstaande zaken, transparantie, grip op aflopende contracten en het inzicht in de kosten en verplichtingen.