Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Detailniveau bij procesbeschrijving

Handvatten voor financiële instellingen bij procesbeschrijving

Wanneer organisaties besluiten processen in kaart te brengen, rijzen er een aantal vragen. Welk detailniveau kiezen wij bij het in kaart brengen? Moet nu echt exact vastgelegd worden hoe klantgegevens ingevoerd moeten worden in de database? Of is het al voldoende om te benoemen dat de klantvraag wordt geregistreerd? Welke detailniveaus bestaan er eigenlijk? En wat levert het allemaal op?

Deze whitepaper geeft antwoord op bovengenoemde vragen en reikt handvatten aan om te bepalen welk niveau van detail het best gekozen kan worden.

De punten die langsgelopen worden zijn:

  • Niveaus van beschrijving
  • Drie belangrijke factoren
  • Stappenplan