Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De waarde van de IT-organisatie: meetbaar of niet?

Maakt IT onderdeel uit van de business of niet?

Veel IT-organisaties hebben te maken met het feit dat niet duidelijk is wat er door de business van ze wordt verwacht. Verwachtingen en eisen staan niet helder beschreven en dat heeft tot gevolg dat de IT-organisatie niet weet wat haar te doen staat.

Voor veel organisaties is het altijd al gewoon om met cijfers aan te tonen welke bijdrage ze leveren aan het totale resultaat van de organisatie.

Veel organisaties beschouwen IT niet als integraal onderdeel van de business. IT wordt zelfs vaak niet eens meegenomen in de businessstrategie. Dit terwijl business wel sterk afhankelijk is van IT.

Door organisaties is de laatste jaren veel geïnvesteerd in het optimaliseren en stroomlijnen van service management processen. Vaak werd gebruik gemaakt van ASL en ITIL. ISO 20000 is een geaccepteerde standaardnorm die kan helpen bij het toetsen.

Lees gratis de volledige whitepaper waarin uiteengezet wordt in welk opzicht IT deel uitmaakt van de business. Vaak wordt de IT niet gezien als onderdeel van de business.