Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De voordelen van mediation bij ICT-conflicten

Hoe Werkt ICT-Mediation?

Klanten en ICT-leveranciers hebben doorgaans een langdurige en complexe relatie. Wanneer er sprake is van een conflict dan moeten zij nog steeds in de toekomst met elkaar samenwerken. Dit betekent dat wanneer partijen hun conflict willen oplossen, dit zal moeten gebeuren zonder de onderlinge relatie te beschadigen. Mediation is daarom bij ICT-conflicten vaak een betere oplossing dan rechtspraak of arbitrage.

Mediation en co-mediation
Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen. Co-mediation is een vorm van mediation waarbij twee mediators, bestaande uit een ICT-jurist en een ICT-specialist, in samenwerking optreden.

Een paar woorden en zinsneden vallen op, namelijk dat het gaat om:

  • ‘bemiddeling’: met andere woorden, een mediator doet geen uitspraak ‘van boven af’, zoals een arbiter of een bindend adviseur;
  • ‘het begeleiden van onderhandelingen’: opvallend omdat bij onderhandelingen de partijen juist met elkaar praten, iets wat bij bovenpartijdige conflictbeslechting niet voorkomt;
  • ‘gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten’: in tegenstelling tot de vonnissen van rechters en arbiters, waarbij er meestal winnaars en verliezers zijn, bevat de vaststellingsovereenkomst vrijwel altijd een win-winoplossing.

Ten opzichte van geschilbeslechting via de rechter of via arbitrage heeft mediation dus nogal wat voordelen. Door de hoge mate van complexiteit in ICT-projecten is er in veel projecten sprake van meer of minder ernstige problemen. Daarom is het raadzaam gebruik te maken van co-mediation.

Download de volledige whitepaper en lees meer over mediationprocedures om ICT-conflicten op te lossen.

 

Download de whitepaper
Download