Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De voordelen van een mediation procedure

Hoe Werkt ICT Mediation?

ICT-leveranciers hebben doorgaans een langdurige en complexe relatie met hun klanten. Ook wanneer er sprake is van een conflict zullen zij nog steeds met elkaar samen moeten werken. Conflicten moeten daarom opgelost worden zonder dat dit de onderlinge relatie beschadigt. Om deze reden is mediation bij ICT-conflicten vaak een betere oplossing dan rechtspraak of arbitrage.

Mediation en co-mediation
Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen. Co-mediation is een vorm van mediation waarbij twee mediators, bestaande uit een ICT-jurist en een ICT-specialist, in samenwerking optreden.

Bij het lezen van bovenstaande vallen een paar dingen op, namelijk dat het gaat om:

  • ‘bemiddeling’: dit betekent dat een mediator geen uitspraak doet  ‘van boven af’, zoals een arbiter of een bindend adviseur; 
  • ‘het begeleiden van onderhandelingen’: opvallend omdat bij onderhandelingen de partijen juist met elkaar praten, iets wat bij bovenpartijdige conflictbeslechting niet voorkomt; 
  • ‘gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten’: in tegenstelling tot de vonnissen van rechters en arbiters, waarbij er meestal winnaars en verliezers zijn, bevat de vaststellingsovereenkomst vrijwel altijd een win-winoplossing.

Er zitten dus nogal wat voordelen aan mediation ten opzichte van geschilbeslechting via de rechter of via arbitrage. Mede door de complexiteit in ICT-projecten is er vaak sprake van meer of minder ernstige problemen. Daarom is het raadzaam bij ICT-conflicten gebruik te maken van co-mediation.

Download de volledige whitepaper en lees meer over mediationprocedures om ICT-conflicten op te lossen.

 

Download de whitepaper
Download